Nybolig Erhverv Skoleskak 2017


Aidin Midzic
Klub : Fredericia
Points : 2

Rating
Rating 1000
Gennemsnit 1000
% score 29
Præstation 842
Ændring Rating -67

ELO
ELO
Gennemsnit
% score 0
Præstation
Runde Modstander Farve Rating ELO Resultat Forv.
DK.
Forv.
ELO
1 Villum Jørgensen Hvid 1000     0,50    
2 Sacarias Stokholm Sort 1000     0,50    
3 Kacper Grzych Hvid 1000     0,50    
4 Bruno Grzych Sort 1000     0,50    
5 Mads Pharao Hvid 1000     0,50    
6 Jonathan Thomassen Sort 1000     0,50    
7 Akshayak Hvid 1000     0,50    
    1000   2 3,50