Nybolig Erhverv Skoleskak 2017


Mads Pharao
Klub : Fredericia
Points : ½

Rating
Rating 1000
Gennemsnit 1000
% score 7
Præstation 578
Ændring Rating -135

ELO
ELO
Gennemsnit
% score 0
Præstation
Runde Modstander Farve Rating ELO Resultat Forv.
DK.
Forv.
ELO
1 Kacper Grzych Hvid 1000     ½  0,50    
2 Bruno Grzych Sort 1000     0,50    
3 Akshayak Hvid 1000     0,50    
4 Jonathan Thomassen Hvid 1000     0,50    
5 Aidin Midzic Sort 1000     0,50    
6 Villum Jørgensen Hvid 1000     0,50    
7 Sacarias Stokholm Sort 1000     0,50    
    1000   ½ 3,50