Nybolig Erhverv Skoleskak 2017


Kacper Grzych
Klub : Fredericia
Points :

Rating
Rating 1000
Gennemsnit 1000
% score 64
Præstation 1102
Ændring Rating 45

ELO
ELO
Gennemsnit
% score 0
Præstation
Runde Modstander Farve Rating ELO Resultat Forv.
DK.
Forv.
ELO
1 Mads Pharao Sort 1000     ½  0,50    
2 Jonathan Thomassen Hvid 1000     0,50    
3 Aidin Midzic Sort 1000     0,50    
4 Villum Jørgensen Hvid 1000     0,50    
5 Sacarias Stokholm Sort 1000     0,50    
6 Akshayak Sort 1000     0,50    
7 Bruno Grzych Hvid 1000     0,50    
    1000   3,50