Nybolig Erhverv Skoleskak 2017


Bruno Grzych
Klub : Fredericia
Points : 4

Rating
Rating 1000
Gennemsnit 1000
% score 57
Præstation 1050
Ændring Rating 23

ELO
ELO
Gennemsnit
% score 0
Præstation
Runde Modstander Farve Rating ELO Resultat Forv.
DK.
Forv.
ELO
1 Akshayak Hvid 1000     ½  0,50    
2 Mads Pharao Hvid 1000     0,50    
3 Jonathan Thomassen Sort 1000     0,50    
4 Aidin Midzic Hvid 1000     0,50    
5 Villum Jørgensen Sort 1000     0,50    
6 Sacarias Stokholm Hvid 1000     ½  0,50    
7 Kacper Grzych Sort 1000     0,50    
    1000   4 3,50