Styrkeliste - Sæson 2017 - 2018
Scoreliste alle år
 
Nørresundby 1
Haderslev 1
Frem 1
Herning 1
Aalborg 1
Springeren 1
Evans 1
Fredericia 3
Jerne 1
Esbjerg 2
Nørre Snede 1
Stouby 1
Gråsten 1
Kolding 1
Fredericia 2
Kolding 1
Gråsten 1
Stouby 1
Nørre Snede 1
Esbjerg 2
Jerne 1
Fredericia 5
Jerne 2
Kolding 2
Varde 3
Springeren 4
Fredericia 4
Varde 3
Springeren 4
Kolding 2
Jerne 2
Ialt %
Jens Ove Fries Nielsen ½ 1 1 1 1 ½ ½                                                 5 ½ 79 
Carsten Bank Friis ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½                                                 3 ½ 50 
Pouelsten Holm Grabow   ½       ½ ½                                                 1 ½ 50 
Niels Nybo Jakobsen                                                                    
Lars Wilton Pedersen ½ 1   ½ ½ 0 ½                                                 3 50 
Michael Bæhring Madsen 1 ½ 1 1 1 1 1                                                 6 ½ 93 
Rasmus Thestrup Østergaard 1 1 ½ ½ 0 1                                                   4 67 
Søren Rix 1 1   0 ½ 1 ½                                                 4 67 
Lars Desmond Sørensen 0   1 0 1 1 ½                                                 3 ½ 58 
10  Adesh Easwaralingam ½ 0 ½ 1 ½   0     0 1 0 1                                     4 ½ 45 
11  Lars Jeppesen               ½ ½ 1 1   0                                     3 60 
12  Hans Ulrich Christensen     0         ½ ½       ½ 1                                   2 ½ 50 
13  Jonas Nybo Jakobsen                                                                    
14  Jens Chr. Hansen               1 0 1 1 1 1 1                                   6 86 
15  Lasse Nielsen               1 1 ½ 1 1 1 1                                   6 ½ 93 
16  Henning B. Jensen                                                                    
17  Simon Hansen               ½ 1 ½ 0 1 1       1                             5 71 
18  Johnni A. Marcussen                 1 1 1 1   ½     1     ½                       6 86 
19  Kim Alex Nygård Hede                                                                    
20  John E. Nielsen                       1     ½ 0 ½ 0   ½ ½                     3 43 
21  Brian Michael Hamann                                 1       ½                     1 ½ 75 
22  Jenith Easwaralingam               1 0 0 1 0 1 ½                                   3 ½ 50 
23  Claus Marcussen     ½                       ½ 0 1 1 0 ½                       3 ½ 50 
24  Tim E. Halvorsen               ½               0                               ½ 25 
25  Artur Grzych               1 1 1 1 1 1 1                                   7 100 
26  Thomas Hansen                                       ½                       ½ 50 
27  Børge Guldager                                                                    
28  Lennart Hylle-Wiig                           1                                   1 100 
29  Jon Lykke Davidsen                             0 0 ½ 1 ½ ½ 0                     2 ½ 36 
30  Thor Wind Andersen                             0 0 ½ 0 0 1 0                     1 ½ 21 
31  Jørgen Rasmussen                                                                    
32  Hans Jørgen Nielsen                                                                    
33  Peter Kristensen                             ½     ½ ½                         1 ½ 50 
34  Heine Ruppert                             0     1 0 0 1                     2 40 
35  Carsten Meyer                             ½ ½   0 1 1 1                     4 67 
36  Mogens Kappelgaard                             0 ½   0 0   0                     ½ 10 
37  Jon Thuesen                                 1         1 0 ½ ½ 1     1 ½   5 ½ 69 
38  Jan Mogensen                                                                    
39  Mattias Skærved                                                     0 0 0 ½ 0 ½ 10 
40  Hans Jacob F. Nielsen                                                                    
41  Joachim Sejr                                                             0 0
42  Kasper Kristensen                                                                    
43  Henning Jakobsen                                     ½     1 0 0 0 0           1 ½ 25 
44  Jan Skov                                           0 0 ½ 0 0           ½ 10 
45  Morten Grigorian Gammelgaard                                         1                     1 100 
46  Carsten W. Sørensen                                                     0 0 0 ½ 0 ½ 10 
47  Frits Kjær Steffensen                                           0 ½ 0 ½ 0           1 20 
48  Bent Ebbesen                                                     1 0   ½ ½ 2 50 
49  Kaj H. Jensen                                                                    
50  Janosh Easwaralingam                                                     1 0 0     1 33 
51  Anosh Easwaralingam                                                                    
Ialt 5 5 5 4 6 5 5 7 6 7 2 2 4 2 ½ 1 1 1 2 1 1 2 ½