Styrkeliste - Sæson 2016 - 2017
Scoreliste alle år
 
SK 1968 3
Skanderborg 2
Silkeborg 1
Springeren 2
Nordre 2
Haderslev 2
Viby 1
Jerne 1
Varde 2
Gråsten 1
Bov 2
Evans 4
Stouby 1
Kolding 1
Fredericia 5
Løgumkloster 1
Vojens 1
Haderslev 3
Springeren 3
Alssund 2
Fredericia 3
Alssund 2
Haderslev 3
Springeren 3
Løgumkloster 1
Vojens 1
Nr. Snede 1
Vamdrup 1
Grindsted 1
Esbjerg 3
Nr. Snede 1
Korning 1
Springeren 4
Vojens 2
Haderslev 5
Ribe 2
Vojens 2
Haderslev 5
Ribe 2
Springeren 5
Haderslev 4
Nr. Snede 2
Springeren 5
Haderslev 4
Nr. Snede 2
Ialt %
Jens Ove Fries Nielsen 1 1 1   ½ 1 1                                                                             5 ½ 92 
Carsten Bank Friis 1 1 ½ ½ 0 1 ½                                                                             4 ½ 64 
Michael Bæhring Madsen ½ 1 1 ½ 1 ½ 1                                                                             5 ½ 79 
Lars Wilton Pedersen     1 1 1 ½ ½                                                                             4 80 
Lars Desmond Sørensen 1 1 0 1 ½ ½ 1                                                                             5 71 
Jens Chr. Hansen ½ ½ ½ ½   ½ ½                                                                             3 50 
Lars Jeppesen 1 1   1 0   ½                                                                             3 ½ 70 
Hans Ulrich Christensen     ½ 1 ½   1                                                                             3 75 
Niels Nybo Jakobsen                 1   ½   ½                                                                 2 67 
10  Henning B. Jensen         0 1         1                                                                     2 67 
11  Jonas Nybo Jakobsen     0     ½   1 1     1   ½                                                               4 67 
12  Adesh Easwaralingam 0 1             1 0 ½ 0 0 1                                                               3 ½ 44 
13  Lasse Nielsen               0 1   0 ½ ½ ½                                                               2 ½ 42 
14  John E. Nielsen       1       1 1 0 1 1 0                                                                 5 71 
15  Lennart Hylle-Wiig                                                                                                
16  Jørgen Rasmussen                                                                                                
17  Johnni A. Marcussen 1 1             1   ½       1   ½   ½ 1             ½                                     7 78 
18  Kim Alex Nygård Hede                   0     1 1   1                     1                                     4 80 
19  Claus Marcussen               1   1   ½ ½   1 1 1 1   1             1                                     9 90 
20  Brian Michael Hamann                                                                                                
21  Børge Guldager               0   1 ½         1                     1                                     3 ½ 70 
22  Artur Grzych               1   ½     1   1   0 0 1 1             1 ½                                   7 70 
23  Lars Christiansen               0                                     1   ½ ½   ½ ½                         3 50 
24  Thomas Hansen                   ½                                                                       ½ 50 
25  Simon Hansen                       ½ 1   1   0 1 1 1             1 0       1                           7 ½ 75 
26  Tim E. Halvorsen                               0                             0                             0
27  Jon Lykke Davidsen               1   1   ½   ½             0 1 ½ 0   ½                                       5 56 
28  Michael Leon Christensen                     0                   0                   ½ 0 0                         ½ 10 
29  Heine Ruppert                                                         0 ½ 0 1 1                         2 ½ 50 
30  Carsten Meyer                       0   0               1 ½ 0 1 ½ 1 ½                                   4 ½ 50 
31  Hans Jørgen Nielsen                                         0 ½ 1 0 0 ½                                       2 33 
32  Jenith Easwaralingam                           1       1 0                                         1 1 0 ½ 1 1 6 ½ 72 
33  Peter Kristensen                                         0 1 0 ½ 1                                         2 ½ 50 
34  Mogens Kappelgaard                                                       1   0 1   1                         3 75 
35  Hans Jacob F. Nielsen                                                                                                
36  Jon Thuesen                                                         1         ½ 1 1 0 0 1       ½   1 6 67 
37  Jan Mogensen                                                 1 0                                       1 50 
38  Mattias Skærved                           ½                               0                 0 1 1 0 0 1 1 4 ½ 50 
39  Henning Jakobsen                                                                   0 ½ ½ ½ ½ 1             3 50 
40  Kasper Kristensen                                                         1                                 1 100 
41  Frits Kjær Steffensen                                                                               ½           ½ 50 
42  Bent Ebbesen                                                                                 ½ 0   1 1 2 ½ 63 
43  Jan Skov                                                                   0 ½ 0 0 ½               1 20 
44  Kaj H. Jensen                                                                                 1   1     2 100 
45  Frederik Fjellerad                                                                                                
46  Peter Keiser                                                                                                
47  Carsten W. Sørensen                                                                   0 1 0 ½ 1 1             3 ½ 58 
48  Janosh Easwaralingam                                                                               1   0   0   1 33 
49  Kaj Th. Hansen                                                                                                
Ialt 6 6 5 8 4 4 4 5 4 3 3 4 0 2 ½ 3 2 1 ½ 3 1 2 3 0 2 3 4