Styrkeliste - Sæson 2015 - 2016
Scoreliste alle år
 
Springeren 1
Silkeborg 1
Horsens 1
Ribe 1
Kjellerup 1
Evans 2
Skanderborg 2
Springeren 2
Haderslev 2
Gråsten 1
Esbjerg 2
Varde 1
Evans 3
Tønder 1
Fredericia 4
Vamdrup 1
Springeren 4
Springeren 3
Evans 5
Grindsted 1
Fredericia 3
Grindsted 1
Springeren 3
Springeren 4
Evans 5
Vamdrup 1
Springeren 6
Haderslev 5
Haderslev 4
Springeren 6
Haderslev 5
Haderslev 4
Springeren 5
Korning 1
Kolding 2
Springeren 5
Korning 1
Kolding 2
Ialt %
Jens Ove Fries Nielsen 0   1 1   1 0                                                               3 60 
Carsten Bank Friis ½ ½ ½ 1 ½ 1 ½                                                               4 ½ 64 
Søren Rix ½ 0 1 1 ½ ½ 0                                                               3 ½ 50 
Niels Nybo Jakobsen                                                                                  
Jens Chr. Hansen 1 ½ ½ ½ ½ ½ ½                                                               4 57 
Henning B. Jensen   0 ½ 0 ½ 0 0                                                               1 17 
Lars Jeppesen   0 0   ½   1                                                               1 ½ 38 
Michael Bæhring Madsen 1 1 1 ½ 1 1 1                                                               6 ½ 93 
Hans Ulrich Christensen   ½   0 1 ½                                                                 2 50 
10  Jonas Nybo Jakobsen 0 0     1 1                                                                 2 50 
11  Claus Marcussen               ½ ½ 0 ½ 0 ½ 0                                                 2 29 
12  Artur Grzych               0 0 0 0 0 0 0                                                 0
13  Kim Alex Nygård Hede               0     0 0 ½ 1                                                 1 ½ 30 
14  Børge Guldager                                                                                  
15  Jørgen Rasmussen                       0                                                     0
16  Bent Ebbesen                                                                                  
17  Johnni A. Marcussen ½     1     0         0 0     1 1 ½                                         4 50 
18  Lasse Nielsen 0   1           0     0             1                                       2 40 
19  John E. Nielsen               0 0 1 ½ ½ 1 1                                                 4 57 
20  Lennart Hylle-Wiig                                                                                  
21  Thomas Hansen                 0   0   1 0                 1                               2 40 
22  Tibor Kuchárek               0 1 1                                                         2 67 
23  Tim E. Halvorsen                                         1   ½ 0   ½                         2 50 
24  Adesh Easwaralingam               ½   ½ 0   0 1             1 1   ½ ½ 1                         6 60 
25  Jon Lykke Davidsen                 ½ 1 ½ ½ 1 ½                                                 4 67 
26  Peter Kristensen                             0 0 ½   0 0                                     ½ 10 
27  Hans Jørgen Nielsen                 1           1 ½ 0 0                                         2 ½ 50 
28  Carsten Meyer               0             0 0 1 0 1 0         1                           3 38 
29  Simon Hansen               0   0       1             0 0 0 0   1                       1 3 33 
30  Mogens Kappelgaard                                         1 0 0 0 0 ½                         1 ½ 25 
31  Heine Ruppert                                           0                                 0
32  Michael Leon Christensen                                                     1     ½ ½ ½             2 ½ 63 
33  Henning Jakobsen                                                                 ½ 1 0 ½ 0   2 40 
34  Hans Jacob F. Nielsen                                                                                  
35  Esben Møller                                                                                  
36  Jan Mogensen                                       0                                     0
37  Erik Dansbo                                                                                  
38  Thomas Nielsen                                                                                  
39  Jon Thuesen                             0     0 0 ½                 ½       1           2 33 
40  Jenith Easwaralingam                   0                             1               1 0 0 ½ 1 1 4 ½ 56 
41  Frederik Fjellerad                                                                 0   0 0 0 0 0
42  Kasper Kristensen                                                     0     1 ½               1 ½ 50 
43  Andreea Lalescu                                                                                  
44  Jan Skov                                                     0   0 ½ ½ 1             2 40 
45  Kaj H. Jensen                                                         1     ½             1 ½ 75 
46  Frits Kjær Steffensen                                                                   1 0 0 0 ½ 1 ½ 30 
47  Carsten W. Sørensen                                                     1   1 ½ 0 ½             3 60 
48  Kaj Th. Hansen                                                                                  
Ialt 5 3 1 3 1 4 1 ½ 2 ½ 3 1 ½ 3 2 4 3 0 1 1