Styrkeliste - Sæson 2014 - 2015
Scoreliste alle år
 
Skanderborg
Evans 2
Tønder
Evans 3
Haderslev
Bov 2
Springeren
Stouby 1
Jerne 1
Springeren 3
Alssund 1
Nr. Snede 1
Kolding 1
Esbjerg 3
Fredericia 4
Vamdrup 1
Korning 1
Springeren 4
Varde 2
Grindsted 1
Evans 5
Fredericia 3
Varde 2
Grindsted 1
Korning 1
Evans 5
Vamdrup 1
Springeren 4
Fredericia 6
Kolding 2
Fredericia 6
Kolding 2
Fredericia 5
Kolding 2
Fredericia 5
Kolding 2
Ialt %
Carsten Bank Friis ½ ½ 1 ½ ½ ½ 0                                                           3 ½ 50 
Søren Rix 0 ½ 1 1 0 1 0                                                           3 ½ 50 
Jens Chr. Hansen 0 ½ 1 ½ ½ ½ ½                                                           3 ½ 50 
Lars Jeppesen ½ 0 ½ ½   ½ 1                                                           3 50 
Hans Ulrich Christensen   1   ½ ½ ½ 0                                                           2 ½ 50 
Jonas Nybo Jakobsen 1 0 1 1 ½ 1 0                                                           4 ½ 64 
Claus Marcussen 1 0 0 0 ½ 0 0                                                           1 ½ 21 
Kim Alex Nygård Hede 0 0 1   0   0                                                           1 20 
Niels Nybo Jakobsen               1 1 1 1   0                                               4 80 
10  Johnni A. Marcussen 0   1 1 ½ 0   1 1   0     ½                                             5 56 
11  Lasse Nielsen               1 0 1   1 ½ ½                                             4 67 
12  Henning B. Jensen                   1   1   1                                             3 100 
13  Lennart Hylle-Wiig                   1   1                                                 2 100 
14  Artur Grzych               1 1 1 1 1 0 ½                                             5 ½ 79 
15  Brian Michael Hamann                           1                                             1 100 
16  John E. Nielsen               1 ½ 1 1 1 0 1                                             5 ½ 79 
17  Jon Lykke Davidsen               0 0   ½ 1 ½ ½                                             2 ½ 42 
18  Børge Guldager               ½ 1 1 1 1 ½ 1                                             6 86 
19  Jørgen Rasmussen                                                                              
20  Thomas Hansen                     1 1     0 0 1   1 0                                 4 57 
21  Carsten Meyer                             0 1 1 1 0   1                               4 67 
22  Svend Ib Christensen                                                                              
23  Vagn Jørgensen                                                                              
24  Hans Jørgen Nielsen                     ½       1 ½ 0 0 ½ 0 ½                               3 38 
25  Thomas Nielsen                             ½ 1 0 1 1 0 1                               4 ½ 64 
26  Michael Leon Christensen                                           1 0 0   0 0 0                 1 17 
27  Heine Ruppert                                           1 0 0       1                 2 50 
28  Jon Thuesen                                           0 ½ 0   ½ 0 1     ½           2 ½ 36 
29  Mogens Kappelgaard                                           ½ ½ 0     ½                   1 ½ 38 
30  Gert Preussler                                                                              
31  Kasper Kristensen                 1       0         1                     0               2 50 
32  Bent Ebbesen                                                                              
33  Hans Jacob F. Nielsen                                                                              
34  Esben Møller                                                                              
35  Erik Dansbo                                                                              
36  Henning Jakobsen                                                         0   1           1 50 
37  Jan Mogensen                                                                              
38  Jan D. Kristensen                                                                              
39  Simon Hansen                                                   1                     1 100 
40  Adesh Easwaralingam                                                     1           1 1 ½   3 ½ 88 
41  Frits Kjær Steffensen                                                                              
42  Frederik Fjellerad                         0               0         1             1 1 0   3 50 
43  Kaj H. Jensen                                                                 ½   1   1 ½ 75 
44  Jan Skov                                                         ½   0           ½ 25 
45  Carsten W. Sørensen                                                         0   1           1 50 
46  Jenith Easwaralingam                                                       1         1 1 0   3 75 
47  Kaj Th. Hansen                                                                              
Ialt 3 5 3 4 8 6 8 6 2 3 1 1 0 4 3 ½ 4 4 4 4