Styrkeliste - Sæson 2013 - 2014
Scoreliste alle år
 
Bov 2
Springeren 2
Esbjerg 2
Evans 4
Horsens
Gråsten 1
Varde 1
Evans 5
Stouby 1
Nr. Snede 1
Jerne 1
Haderslev 2
Esbjerg 3
Kolding 1
Korning 1
Nr. Snede 2
Springeren 3
Vamdrup 1
Evans 6
Springeren 6
Evans 7
Korning 2
Springeren 6
Evans 7
Korning 2
Ialt %
Jens Chr. Hansen ½ 1 1 ½ ½ ½ ½                                     4 ½ 64 
Hans Ulrich Christensen         ½   1                                     1 ½ 75 
Johnni A. Marcussen ½     ½ ½ 0 0                                     1 ½ 30 
Lars Jeppesen ½ 1 ½   1 1 1                                     5 83 
Henning B. Jensen   ½                                               ½ 50 
Claus Marcussen 1 ½ ½ 0 0 0 1                                     3 43 
Brian Michael Hamann ½ ½   0   1 1                                     3 60 
Jonas Nybo Jakobsen 1 1 ½ 1   1                                       4 ½ 90 
John E. Nielsen   1 0 ½ 0     1       0                           2 ½ 42 
10  Niels Nybo Jakobsen               1 1 1   1 1 1                       6 100 
11  Lennart Hylle-Wiig                                                        
12  Kim Alex Nygård Hede 1 0 0     1 ½ ½   0 0 0   ½                       3 ½ 35 
13  Lasse Nielsen 1   1     1 1 ½ 1 ½ 1 1                           8 89 
14  Jon Lykke Davidsen     1 1         0 ½   0 ½ 0                       3 43 
15  Børge Guldager       1 1     1   0                               3 75 
16  Thomas Hansen         0           1   0 0                       1 25 
17  Jørgen Rasmussen                                                        
18  Svend Ib Christensen                                                        
19  Hans Jørgen Nielsen               ½ ½ 1 0 0 0 ½                       2 ½ 36 
20  Carsten Meyer               0 ½   1 1 1 ½                       4 67 
21  Mogens Kappelgaard                   0 ½ 1 0                         1 ½ 38 
22  Heine Ruppert                 1 1 ½                             2 ½ 83 
23  Gert Preussler               1 ½         0                       1 ½ 50 
24  Jon Thuesen                                                        
25  Thomas Nielsen                 ½   0   1 ½ 1   0   1             4 57 
26  Henning Jakobsen                         0   0 0 0 0 0             0
27  Hans Jacob F. Nielsen                                                        
28  Jan Mogensen                                                        
29  Michael Leon Christensen                                                        
30  Erik Dansbo                                                        
31  Simon Hansen                             0 1 ½ ½               2 50 
32  Frits Kjær Steffensen                             ½ 1     0             1 ½ 50 
33  Jan D. Kristensen                                                        
34  Bent Ebbesen                                                 ½ ½ 50 
35  Per Frank Wittrock Nielsen                                   0               0
36  Kaj H. Jensen                                       0 0 1 1 0   2 40 
37  Kaj Th. Hansen                                                        
38  Jan Skov                                                 0 0
39  Frederik Fjellerad                                       0 1 1 0 0   2 40 
40  Carsten W. Sørensen                               0 0 ½ ½             1 25 
41  Adesh Easwaralingam                                       0 0 0 0 ½ 1 1 ½ 25 
42  Jenith Easwaralingam                                       0 0 0 0 1 1 2 33 
Ialt 6 6 5 4 4 4 3 2 ½ 1 0 1 2 1