Styrkeliste - Sæson 2012 - 2013
Scoreliste alle år
 
Horsens 1
Evans 3
Gråsten 1
Ribe 1
Springeren 2
Kolding 1
Varde 1
Evans 6
Egtved 1
Springeren 4
Korning 1
Springeren 3
Esbjerg 3
Kolding 3
Haderslev 3
Vojens 2
Kolding 3
Haderslev 3
Vojens 2
Evans 7
Korning 2
Nr. Snede 2
Evans 7
Korning 2
Nr. Snede 2
Ialt %
Jens Chr. Hansen ½ 1 0 ½ ½ ½ 1                                     4 57 
Johnni A. Marcussen   ½ ½ ½ 1 ½ ½                                     3 ½ 58 
Lennart Hylle-Wiig   1   0 ½ ½ 0                                     2 40 
John E. Nielsen 1 0 0 0 0 1 0                                     2 29 
Claus Marcussen 0 0 1 ½ 0 1 1                                     3 ½ 50 
Børge Guldager 1 1 1 0   ½ ½                                     4 67 
Jon Lykke Davidsen ½ ½ ½ ½ ½ 1 1                                     4 ½ 64 
Birger Broch Møller                                                        
Claus Jensen                                                        
10  Kim Alex Nygård Hede 0     0 1 ½ 1                                     2 ½ 50 
11  Niels Nybo Jakobsen                   1 1 1 1                         4 100 
12  Henning B. Jensen     1                 0 1                         2 67 
13  Lasse Nielsen               0     1 ½ 0                         1 ½ 38 
14  Jonas Nybo Jakobsen 1 1 0         1 1     ½ ½                         5 71 
15  Svend Ib Christensen         ½     ½ ½ ½   ½ 0                         2 ½ 42 
16  Carsten Meyer 0             1 1 1 1 1 0                         5 71 
17  Jørgen Rasmussen                         ½                         ½ 50 
18  Hans Jørgen Nielsen                 1 1 0 0 ½                         2 ½ 50 
19  Heine Ruppert                           0 0   0   0             0
20  Steen Rasmussen                                                        
21  Jan Mogensen                                                        
22  Jon Thuesen                                                        
23  Gert Preussler                       ½   1   ½ ½ ½               3 60 
24  Mogens Kappelgaard                           1 1 0   0               2 50 
25  Henning Jakobsen                                       0 ½ 0 0 0 ½ 1 17 
26  Hans Jacob F. Nielsen                                                        
27  Erik Dansbo                                                        
28  Bent Ebbesen                                       0 ½   0 0 ½ 1 20 
29  Mohammad Yusof Ramin                                                        
30  Jan D. Kristensen                                                        
31  Kaj H. Jensen                                     0     1       1 50 
32  Frits Kjær Steffensen                             ½                     ½ 50 
33  Kaj Th. Hansen                                                        
34  Simon Hansen                                       1 0 1 1 1 1 5 83 
35  Jan Skov                               ½ 1 1 1             3 ½ 88 
36  Peter Keiser                                                        
37  Erling D. Pedersen                                                        
38  Carsten W. Sørensen                           ½ ½ 0 ½ 1 1             3 ½ 58 
39  Michael Leon Christensen                                                        
40  Frederik Fjellerad                                       ½ 1 0 1 0 ½ 3 50 
Ialt 4 5 4 2 4 5 3 4 2 1 2 2 2 2 2 1