Styrkeliste - Sæson 2011 - 2012
Scoreliste alle år
 
Grindsted 1
Nr. Snede 1
Jerne 1
Stouby 1
Evans 5
Vejen 1
Evans 4
Egtved 1
Korning 1
Korning 2
Evans 6
Varde
Springeren 4
Evans 7
Nr. Snede 2
Springeren 4
Evans 7
Nr. Snede 2
Ialt %
Jens Chr. Hansen ½ 1 ½ 0   0                         2 40 
Henning B. Jensen 1   1   1 0 ½                       3 ½ 70 
Johnni A. Marcussen   1 ½ 1 1 1 1                       5 ½ 92 
Lasse Nielsen     0 0 1 0                         1 25 
Claus Jensen                                          
Claus Marcussen 0 ½ 1 1 0 1 1                       4 ½ 64 
Jon Lykke Davidsen ½     1 ½ 1 1                       4 80 
John E. Nielsen 1 1 1 1 1 1 0                       6 86 
Kim Alex Nygård Hede     1   1 1 1                       4 100 
10  Svend Ib Christensen ½ ½ 1 0     ½         1             3 ½ 58 
11  Jørgen Rasmussen 0 ½                                 ½ 25 
12  Hans Jørgen Nielsen 1 1   0 ½   0   1     ½             4 57 
13  Steen Rasmussen                 ½ 1 ½ ½             2 ½ 63 
14  Carsten Meyer               1   1 1 0             3 75 
15  Jens Beck                                          
16  Birger Broch Møller                                          
17  Mogens Kappelgaard               0 ½ 1                 1 ½ 50 
18  Jon Thuesen               0       ½             ½ 25 
19  Heine Ruppert                       0             0
20  Gert Preussler               1 1 1 ½ ½             4 80 
21  Jan Mogensen                                          
22  Bent Ebbesen                                          
23  Hans Jacob F. Nielsen                                          
24  Henning Jakobsen                     1 ½ 1 1 ½ 1 0 0 5 63 
25  Erik Dansbo                                          
26  Kaj H. Jensen                         ½ 1 1   1 0 3 ½ 70 
27  Erling D. Pedersen                                          
28  Jan D. Kristensen                                          
29  Frits Kjær Steffensen                               0     0
30  Kaj Th. Hansen                                          
31  Alf Friis Mathiesen                                          
32  Jan Skov                         0 0 ½ 0 0 1 1 ½ 25 
33  Carsten W. Sørensen                         0 1 ½ 0 ½ 1 3 50 
Ialt 6 4 6 5 5 2 3 4 3 3 1 2