Styrkeliste - Sæson 2009 - 2010
Scoreliste alle år
 
Horsens 1
Centrum 1
Varde 1
Springeren 2
Evans 3
Stouby 1
Kolding 1
Grindsted / Ølgod 1
Jerne 1
Esbjerg 2
Nr. Snede
Kolding 2
Evans 4
Springeren 3
Springeren 4
Kolding 3
Springeren 4
Kolding 3
Ialt %
Søren Rix ½   ½ ½ ½ 0 1                       3 50 
Henning B. Jensen                                          
Jens Chr. Hansen ½ ½ 0 1 0 1 0                       3 43 
Claus Marcussen 0 0 0 1 0 ½ 0                       1 ½ 21 
Birger Broch Møller                                          
Jon Lykke Davidsen 0   0 0   ½ ½                       1 20 
John E. Nielsen ½ 0 0 1 ½ 1 0                       3 43 
Claus Jensen                                          
Hans Jørgen Nielsen ½ 0 ½ 0 ½ ½ ½   0                   2 ½ 31 
10  Lars Jeppesen                 1 0                 1 50 
11  Jørgen Rasmussen ½ 0 1 ½ ½ ½ ½                       3 ½ 50 
12  Johnni A. Marcussen   ½ ½ ½ 0     1 0 1 ½     ½         4 ½ 50 
13  Brian Michael Hamann   ½     ½ 1   ½ ½ ½ ½ ½ 1 1         6 ½ 65 
14  Svend Ib Christensen                     ½ 1 0 1         2 ½ 63 
15  Lasse Nielsen             0 ½ 0 0 1   ½ 1         3 43 
16  Carsten Meyer               ½ 0 0 1 1             2 ½ 50 
17  Jens Beck                                          
18  Gert Preussler               0 ½ 0 1 1 ½ ½         3 ½ 50 
19  Lennart Hylle-Wiig 1 1           1 ½ ½ 1 1 ½ 1         7 ½ 83 
20  Hans Jacob F. Nielsen               1         0           1 50 
21  Heine Ruppert               1         1 0 ½   1   3 ½ 70 
22  Jon Thuesen                       ½         1   1 ½ 75 
23  Jan Mogensen                                          
24  Asger Christiansen                                          
25  Mogens Kappelgaard                             ½ 1 1   2 ½ 83 
26  Henning Jakobsen                   0 1 0   0 1 0   0 2 29 
27  Bent Ebbesen                             1 0 1   2 67 
28  Ib Kraglund                                          
29  Henning Herlevsen                         0           0
30  Kaj H. Jensen                                          
31  Erik Dansbo                                          
32  Kaj Th. Hansen                               0   1 1 50 
33  Jan D. Kristensen                                          
34  Frits Kjær Steffensen                                          
35  Alf Friis Mathiesen                                          
36  Jan Skov                                   0 0
37  Carsten W. Sørensen                                          
38  Frode Prebensen                                          
39  Michael M. Schmoldt                                          
Ialt 5 2 5 5 3 1 4 1