Nr. Navn Rating 1 2 3 4 5 Ialt Korr. Plac. Forv. Resultat Bonus
1 Carsten W. Sørensen 1073
  0 6
  0 2
3 0  
  0 4
5 0  
0
0
6 0,87 -0,87 0,00
2 Mogens Kappelgaard 1398
  1 5
1 1  
  0 6
  1 3
4 0  
3
6
3 2,86 0,14 0,00
3 Jon Thuesen 1427
  1 4
5 1  
  1 1
2 0  
  1 6
4
8
1 3,05 0,95 0,10
4 Frits Kjær Steffensen 1238
3 0  
6 0  
  0 5
1 1  
  1 2
2
3
4 1,83 0,17 0,00
5 Mattias Skærved 1225
2 0  
  0 3
4 1  
6 0  
  1 1
2
2
5 1,74 0,26 0,00
6 Claus Marcussen 1775
1 1  
  1 4
2 1  
  1 5
3 0  
4
7
2 4,65 -0,65 0,05