Nr. Navn Rating 1 2 3 4 5 Ialt Korr. Plac. Forv. Resultat Bonus
1 Henning B. Jensen 1783
  0 6
  1 2
3 0  
  1 4
5 0  
2
5
5 2,76 -0,76 0,00
2 Jens Chr. Hansen 1987
  0 5
1 0  
  1 6
  ½ 3
4 0  
6 4,16 -2,66 0,00
3 John E. Nielsen 1738
  0 4
5 1  
  1 1
2 ½  
  0 6
3-4 2,42 0,08 0,00
4 Thomas Hansen 1591
3 1  
6 1  
  ½ 5
1 0  
  1 2
1 1,32 2,18 0,10
5 Børge Guldager 1674
2 1  
  0 3
4 ½  
6 0  
  1 1
3-4 1,92 0,58 0,00
6 Lasse Nielsen 1737
1 1  
  0 4
2 0  
  1 5
3 1  
3
7
2 2,42 0,58 0,05